петък, 11 юли 2014 г.

Oперация "МРЪСНИ ПАРИ"


България има уникален, исторически шанс да се разправи с мафията. 

Според днешния одит на КТБ, най-вероятно ТРИ МИЛИАРДА И ПОЛОВИНА БЪЛГАРСКИ ЛЕВА (ето така се изписва: 3 500 000 000.00 BGN) са раздадени на "близки до собственика на банката". Три милиарда и половина наши пари - или депозити на български граждани и фирми, или средства на държавните енергийни компании, платени от нашия джоб, с месечните сметки за ток. 

Държавата днес взе вярното решение. Да върне откраднатите пари на вложителите през "Креди Агрикол", макар и с парите на данъкоплатците. Това е правилно - първо, защото спасява банковата система от паника. И второ, защото Държавата е отговорна за подобна мащабна кражба. Всички ние като избиратели също носим вина - защото сме допускали системно управление, което организира тази "мегакражба". От години се знаеше, че тя се случва. При повече от едно правителство. Но партиите-организатори на кражбата получаваха доверието ни, отново и отново. Политиците-получатели на "кредитите без досиета", на мръсните пари, се връщаха по демократичен път на власт. Използваха "кредитите без досиета" за да купят поредни избори. Пак и пак. 

Но Държавата трябва да направи следващата стъпка. Да тръгне след парите. Парите са винаги проследими. Всяка фирма и всяка персона, получила стотинка от "кредитите без досиета" е днес длъжник на българската държава. Властта е в правото си и в дълга си да преследва тези милиарди до дупка. Да фалира всяка фирма, която ги е получила, да развали всяка сделка, с която са източени, да стигне до всяко физическо лице, което се е облагодетелствало и да го съди до смъртта му, след което да насочи претенциите си към наследниците му. До девето коляно. 

Мафията днес е в ръцете на българската държава. Ликвидаторите на КТБ, прокурорите, ДАНС, НАП могат по червената нишка на мръсните пари, откраднати от КТБ да стигнат до истинските организатори на грабежа от 80-те години насам. По стъпките на тези пари ще паднат и политиците, които са поддържали системата, и съдиите и прокурорите, които са опъвали чадъра, та до брокерите на гласове, които с парите на властта са купували още власт. 

НО: има ли Държава? #КОЙ ще назначи ликвидаторите (точка или въпросителна?)
#КОЙ ще посочи разследващите прокурори?
#КОЙ ще поеме разследването в ДАНС? 
#КОЙ ще проведе данъчните ревизии и ще поиска несъстоятелност на фирмите, взели мръсните пари???
Знам отговора ви - няма държава, забрави. Наивник, дори глупак. Така ще ме наречете. 

НО: Има начин. 

Две решения:

1) Пълен контрол от Европа върху дейността по разследване на мръсните пари. иквидатори, посочени от ЕЦБ, Европейски наблюдаващи прокурори по всяко дело, крупни международни адвокатски кантори по делата за фалити. 

и 

2) Изцяло подновена изпълнителна власт. Политиците, които са получавали "кредитите без досие", които са разнасяли мръсните пари, не могат да водят разследването. Тези, които са бъркали пряко, и тези, които са си затваряли очите, не могат да си отрежат сами ръцете. 
Провеждането на операция "Мръсни пари" изисква изпълнителна власт и най-вече - премиер, вътрешен и финансов министър, които не са седяли на тези кресла, нито в тези кабинети. 

Ще се повторя. България има исторически шанс. Можем да се разправим с мафията и да затворим страницата на посткомунизма. Можем и да пропилеем шанса си. И това зависи от способността ни на предстоящите избори да осъществим радикална поколенческа смяна вътре в отделните партии, в Парламента и най-вече в изпълнителната власт. 

Шансът е в ръцете ни. 

46 коментара:

Николай Николов каза...

Не е справедливо с парите на данъкоплатците да се покриват депозитите над 196.000 лева. Който се е лакомил за високи лихви и е влагал милиони в КТБ би следвало да си понесе риска.

Радан Кънев каза...

Мога да се съглася.

Но първо, това е системна банка, за съжаление. Тя не може да фалира, без да завлече други банки и най-вероятно да предизвика нова паника.

И второ - държавата носи пряка отгвоорност. Това не е фалит поради непремерен риск, а поради системно, толерирано от властта, разграбване.

Nikolay Nikolov каза...

Благодаря за бързия отговор, но не съм съгласен. В Кипър също фалира "системна" банка, но там големите вложители си поеха последствията. Има нещо много несправедливо в това да се вземе от данъкоплатците повечето от които работят за по няколкостотин лева на месец за да се платят 8% лихва върху милионните депозити на хора като Вежди Рашидов и Стоян Александров. Нямам нищо против тях, но всеки си носи риска - те са се ползвали от високите лихви години наред, редно е сега да си поемат риска.

danstoyan каза...

Тогава илзиза, че Законът, който гарантира влоговете до 196 00 лв., важи само за несистемни банки. Това е абсурдно. Или законът е еднакъв за всички или не е. За милиони няма закони, за кокошка няма прошка се пееше в една песен.

Анонимен каза...

Историческият шанс беше пропуснат 2001 г. Оттогава насам загубих всякаква надежда за този народ. България ще крета. Кога по-добре, кога по-зле, но винаги ще крета, докато не станат малцинство нискоинтелигентните и лесно манипулируеми хора, както е в развитите общества. А засега няма изглед това да се случи скоро.

Unknown каза...

Г-н Кънев,
бихте ли ми казали за какво отговаря управителя на БНБ, след като не отговаря за действията на подчинения му подуправител, който пък трябвало да осъществява банковия надзор? Може би да лъска чепиците на изстрелялия го на този пост Сакскобурготски!?

Stefan каза...

И аз не съм съгласен с пари на данъкоплатеца да се върнат парите над защитения минимум!
Преди години като мислех къде да вложа няколко хиляди лева и аз видях, че тук лихвите са най- високи и се усъмних, че това няма да е на добро. Отделно всички знаем имиджа на банката и банкера.
Не е справедливо и пазарно умния и честен вложител да бъде наказан да покрива загубите на немислещи вложители или спекуланти!
Всеки да си носи личната отговорност за постъпките и инвестициите!

Nikolay Nikolov каза...

Г-н Кънев, Вие като десен политик би трябвало да си давате ясна сметка, че одържавяваенто на загубите на КТБ само ще увеличи риска от moral hazard. Щом вложилите в КТБ милиони могат да си ги вземат до последната стотинка (т.е. високите лихви им ги плащаме всички ние, които сме били предпазливи и не сме влагали пари в съмнителни банки), то същата ситуация може да се повтори и в някоя друга банка. Подобно "замитане на последствията" би стимулирало по-нататъшна безотговорност. Би било нелепо един десен политик и една дясна партия да подкрепи такова решение.

korenjak каза...

Не мога да си представя ,че този контролен орган на банките е действащ по правилата с другите банки. Този който лъже веднъж лъже още много пъти ! Много адвокати излязоха в медиите за да не си мисля за тежки зависимости с БСП;ДПС,Б.Б.!

Спас Колев каза...

Аргументът за отговорността на държавата е несъстоятелен и вреден по принцип.

Отговорност би трябвало да носят конкретни държавни служители, а не всички граждани солидарно - обратното е очевидно насърчаване на моралния риск.

Анонимен каза...

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., в сила от 31.12.2006 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 31.12.2010 г.) Фондът гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка независимо от броя и размера им до 196 000 лв.

Анонимен каза...

Изключения
Чл. 5. (1) Не се изплащат гарантираните размери на влоговете в банката на:
1. лицата, на които са били предоставени привилегировани лихвени условия в отклонение от обявените от банката условия, които тя е длъжна да прилага към своите вложители;
2. лицата, притежаващи акции, които им осигуряват повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на банката;
3. членовете на управителния и надзорния съвет, съответно на съвета на директорите на банката, на прокуристите и на членовете на органите й за вътрешен контрол;
4. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2008 г.) физическите лица, които са съдружници в специализираните одиторски предприятия, избрани или назначени по установения в закона ред да заверят годишния финансов отчет на банката;
5. съпрузите и роднините по права и по съребрена линия до втора степен включително на лицата по т. 2, 3 и 4;
6. банките, когато са направени от тяхно име и за тяхна сметка;
7. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) финансовите институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции;
8. застрахователите;
9. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2008 г.) пенсионните и осигурителните фондове, с изключение на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване;
10. инвестиционните посредници, когато са направени от тяхно име и за тяхна сметка;
11. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) колективните инвестиционни схеми, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове, управлявани от лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и дружествата със специална инвестиционна цел;
12. държавата и на държавните институции;
13. общините.

Анонимен каза...

Само да помислим!
Ами ако БНБ се опитва да внуши, че тези 3,5млрда са кредити на фирми свързани с Цв. Василев, а истината е, че са кредити свързани с Пеевски и това е удобен начин да се прикрие за да не се върнат в пълен размер! Ако действително бяха на фирми свързани с Василев според мен досиетата нямаше да "изчезнат", те и сега не са изчезнали. Има информационна система оравят се бекапи, пуска се постоянно инфо към БНБ, това не е халваджийски тефтер, че да изчезне! И ако бяха на Василев директно щяха да се възползват от тава за да го ликвидират като икономически и всякакъв субект, явно не са! В такъв случай разсъжденията ви за мафията трябва да се коригират леко, защото не би трябвало да са еднопосочни.
Всъщност това си е най-обикновенна кланова война между два основни и трети "нагаждащ" се клан.
Както все повече хора споделят, че в България няма политически партии а има кланови "политически" придатъци.
На вас се пада задачата да промените всичко това или да опровергаете тази теория, но как ще се случи след като вие (РБ) целенасочено, ежедневно и осъзнато губите идентичност. Този казус с КТБ е блестяща възможност да елиминирате задкулисния натиск и да покажете истинското си лице, като политическа структура! Успех!!

charlyb каза...

Аз съм склонен да вярвам на Цветан Василев. Иван Искров се опитва да ме убеди, че един банкер, какъвто и да е той, е положил целенасочени усилия да унищожи собствената си просперираща банка. Това са глупости. Цветан Василев ми казва, че заинтересовани от приватизацията на безценица на държавните предприятия, които са получили кредити от банката му, искат да ги придобият на безценица, унищожавайки банката му. Готов съм да се обзаложа на 1000 срещу 1, че Василев е онзи, който е много по-близо до истината. Доказателство, че той е правият, ще са следващите ходове на управляващите по отношение на дълговете на НЕК, да речем - скоро ще обявят някой "благодетел", който е готов да купи задълженията му! http://www.mediapool.bg/bnb-obsluzhva-hora-koito-iskat-da-ovladeyat-na-beztsenitsa-aktivi-news222562.html

Анонимен каза...

Относно това, че с публични средства искате да се спасяват частни банки на мафията. Това е престъпно съждение, г-н Реформисте. Никой не е питал публиката, вкл. мен като данъкоплатец, дали да спасявам банка на мафията. Не, няма. Върнете публичния ресурс където си е, т.е. в публичния бюджет и фондове. България не е притежание на мафията, следователно не може да давате рецепти за спасяване на мафията с публични средства изполвани от държавата.Не ви ли е срам да се наричате демократ?
Т.е. предложението ви е в угода, в пълна угода на мафията, а не на обществото и неговия интерес.
Какво означава "системна банка". Всички банки са част от банковата система. Т.е. от тази гледна точка няма "системна банка", защото всички банки са в банкова система и това че са в една система не ги прави "системни". Помните ли как английската банкова система продаде Бейрингс за 1 паунд? А по-"системна" от Бейрингс едва ли е имало на този свят! Това със системната банка вие и подобни на вас са си го измислили. Няма понятие системна банка за една банка, нито в теорията на банковото дело, нито в практиката! Няма. Запомнете го и престанета. Системна наричате и ПИБ, два пъти източена от собствениците й и спасена с обществените пари. Какво й е по-специално системното стемното? Рефирмисте!? Това, Че системно кредитира собствениците си и мафията, които периодично и системно я източват?! Ако това й е системното- да. Но системен обществен интерес в нея няма, нито пък има структурен интерес и структурна значимост.
Всяка банка може да фалира и това няма да завлече банковата система. Фалирали са и фалират непрекъснато банки, без да завличат банковата система.
Относно операция мръсни пари. Какво са мръсните пари? Дайте дефиниция! Само да не е като "системна банка". Защото ако аз ги дефинирам, мръсни са парите и на Костов. Да започнем с тях!Добре? ОК?!

Анонимен каза...

И за да не остане съмнение, че вие спекулирате с някакво несъществуващо понятие системна банка, което хвърляте в пространството, за да давате публични пари за покриване на неоправдани операции на КТБ и ПИБ, то тук ще кажа
Няма понятие "системна банка".
Но
има понятие Системно важни финансови институции.
Тези системно важни финансови институции Systematically important Financial inst. си имат имена и сред тях не са нито КТБ нито ПИБ. Техните имена са изброени от Financial Stability Board и те са
Bank of America;Bank of China;
Bank of New York Mellon; Banque Populaire CdE; Barclays; BNP Paribas ; Citigroup; Commerzbank;
Credit Suisse ; Deutsche Bank
Dexia ; Goldman Sachs; Group Crédit Agricole ; HSBC; ING Bank
JP Morgan Chase; Lloyds Banking Group ; Mitsubishi UFJ FG ;Mizuho FG ; Morgan Stanley ; Nordea
Royal Bank of Scotland Santander
Société Générale State Street
Sumitomo Mitsui FG UBS Unicredit Group Wells Fargo
И въпрос в тази връзка.
Какво Вие разбирате под понятието "реформи". Реформи тук, реформе - там, ...
Реформа, означава поправяне на нещо неправилно по форма, НЕ по същество. А вие само за реформи балтаете.
Кое е неправилното, което ще поправяте с правилно по форма, не по същество, и кое е правилното? Да си даваме парите на мафиотите, защото са "системни"... мафиоти и да мълчим, че ще ни арестуват ако гъкнем! Това ли е реформисването Ви?

Nikolay Nikolov каза...

Най-смисленото решение е депозитите над 100.000 евро да бъдат "подстригани" - както беше направено с вложителите в гръцки дълг. Последните взеха 30% от размера. У нас може този процент да е малко по-голям - да речем 50%, но смятам, че трябва да има някакво "подстригване" за да не се стимулира безотговорността.

Анонимен каза...

И да продължа. Предлагате "пълен контрол от Европа". От коя Европа. От Меглена Кунева едва ли не, може би...??? С която се съешихте за евро-изборите. Ими на неграмотния мързелимвец Светльо Малинов.
Не ви искам такъв контрол. Не, мерси.
Сега ще се съешите и с ГЕРБ. ГЕРБ, които при Дянков, слугата на Путин, направиха КТБ банката, през която минават всички държавни средства!
Както се съешихте и с Орешарски. Не крийте, имате си двама министри в правителството му. Както ваш близък любимец е Трайчо Трайков, Дянковото путино служителско братче.
Знаете ли какво ще ви кажа, г-не Реформисте по форма. Чисто и просто, мафията в България, част, макар и сега периферна, от която сте вие, просто си влоши качеството до степен да стане посмешище на света. Казвам на Света, не само на Русия и Европе и САЩ. Вие, настоящата многолика, синьо-бозаво-червена мафия сте с много влошено качество. От там идват и проблемите ви, защото вие, мафия с крайно влошено качество по всички показатели, опитвате да управлявате и на всичкото отгоре, искате и за в бъдеще да управлявате народ, който е неизмеримо по-умен от вас. Можете да управлявате България само без народа й....
Трагично за вас.
Вижте се. Смешни сте не само за банковия и финансовия свят на Земята, (четете Файнейшъл тайм по въпроса) смешни сте, вярвайте ми, и за циганите в българските гета, както смешен им е и престъпника Искров и цялата престъна тъпанарска сволоч, която се мислите за елит. Недоучени, аморални, неподготвени, глупави. Това сте вие, българският политически елит. И никак, ама никак не можете да го скриете. Вече не можете.

Анонимен каза...

След последните избори се оказа, че не съм представен в парламента. Така си говорим между приятели - дотам я докарахме. Сега, след подобни идеи за неспазване на законите, не знам дали искам да съм предствляван точно от Вас.

Анонимен каза...

Радане, ти си адвокат, знаеш закона определя правилата, иначе всичко става хаос и всеки си прави каквото си иска. Законът е казал - гарантирани са до 196 000 лева. Промяната му за конкретния случяй ще създаде прецедент, което в правото освен хубаво може да е и много лошо- повод за извратено подражание. Има понятие финансов риск и всеки трябва да си го е премерил. Алчността и глупостта е радно да си понесат последствията, поели са риск при готина лихва и сега пият по една студена вода за изрезвяване над 196 000 лева. Такъв е закона и аз не искам Искров да иска промяната му, той много тъпо и зле прикрито проигра независимостта на институцията, която му е поверена, а тя трябва да е най-независима, за да гарантира финансовата стабилност.
Приятел

Анонимен каза...

Категорично съм ПРОТИВ връщането в пълен размер. Тези преди мен са го аргументирали ясно защо не трябва да става.

Искам да кажа нещо друго, за обстановката в която се предлагат и прокарват необмислени решения. Считам го за важно защото Радан ще участва в съвещанието при президента а и изразява публичната позиция на политическа сила. Нека чуе и помисли върху това което казвам.

Мафията МНОГО БЪРЗА! Много бързат използвайки паниката и объркването да ни предложат и пробутат закони които да прокарат нейните интереси и да заметат следите. Да няма време да се разбере и обсъдят последствията от предложенията им, да се помисли за други варианти. Решенията да се вземат от един абсолютно провален парламент и изпълняват от напълно доказала некомпетентност и дори зависимост БНБ.

В такава обстановка правилното е да не се бърза. Законът позволява този специален надзор над КТБ да продължава още 5 месеца, дотогава ще има достатъчно време за обсъждане на всички последствия и вземе правилното решение. И ще имаме нов парламент и ново правителство, да се надяваме по-добри. Включително и промени в БНБ.

Теодоси Бялков каза...

Много оптимистично г-н Кънев. Това би могло да се случи ако следващото правителство е на РБ. И пак не е сигурно за жалост. И пак за жалост РБ най много да е малкия партньор в една коалиция. Жалко но е така.

Анонимен каза...

Тази позиция на Кънев е поредното доказателство, че не е никакъв юрист!

Анонимен каза...

Абсолютно съм съгласна с позицията на г - н Кънев и с предложените мерки. Само ще добавя ,че в днешното време на разруха, резултат на непрестанните престъпни действия на управляващи и олигарси, трябва твърда ръка, безкомпромисност и спазване на закона. Единствено Реформаторите досега дават ясна заявка, че са готови да се борят с това и дават надежда за възможна промяна. Заслужава да подкрепим усилита им най-малкото с гласа си. Обидите и грозните епитети тук не са възприемат, защото крещящо издават принадлежността на авторите им и будят само съжаление.

Джон Лок каза...

1. Ако КТБ е системна банка, то тя трябва да се спаси, т.е. БНБ трябва да предложи оздравителен план за КТБ, а не да предлага фалит със странни аргументи (понеже одиторите до момента не са дали оценка за 3,5 млрд. кредити, приемаме, че това са лоши кредити!?). Това е и процедурата, предвидена в действащия закон.

2. Иска се специален закон, не за да се спасят депозитите над 100 000 евро, а за да се обяви във фалит КТБ! Съгласно действащия закон КТБ не може да се обяви във фалит, защото няма никакви доказателства, че нейните кредити са толкова лоши и необезпечени. Единственото, което казват одиторите е, че не са могли да направят оценка на кредити за 3,5 млрд. лв., защото не са получили достъп до пълната документация за тези кредити. Тук истинският въпрос е КОЙ не е осигурил достъп до пълните кредитни досиета (електронните досиета няма как да бъдат унищожени, те са си налични, но вероятно не са дадени на одиторите)? Квесторите от БНБ (само напомням, че те бяха сменени 3 дни след началото на особения надзор), прокуратурата, следствието - КОЙ от тези органи не е дал досиетата на одиторите и защо?

3. Много вероятно е планът за фалиране на КТБ, т.е. приемането на специалния закон, поискан от БНБ, да е част от плана на Мафията. Защото бързо обявяване на КТБ във фалит (планът на Искров от петък) означава:
- своеволно решаване кои кредити са лоши и остават във фалиращата КТБ и кои са добри и отиват в одържавената Агрикол. Ако към момента не знаем кои кредити са лоши (това следва от доклада на одиторите), то тогава по кой критерий ще определим кредитите, които остават във фалиращата КТБ?
- назначаване на синдик. КОЙ ще го назначи - БНБ, която очевидно вече не е арбитър в спора банка-кредитополучатели, а зае страната на тези, които атакуваха КТБ и вероятно са нейни длъжници?
- събиране на дълговете, продажба на заложените активи и т.н.

Резултатът - едни длъжници плащат само 20-30-50 % от получените кредити, а заложените активи (държавни предприятия, компании, бизнеси) се придобиват от "правилните хора" на безценица...

Дясна политика, почиваща на здравия разум:
- оздравителен план за КТБ чрез вдигане на капитала и поставянето на банката под държавен контрол;
- осигуряване на ликвидност и отваряне на КТБ на 21 юли като се наложат ограничения върху сметките само на акционерите, свързаните лица и кредитополучателите на "онези" неясни 3,5 млрд. лв. кредити

блиндирани врати каза...

Съгласен съм със всичко казано. Но докато няма закон и ред в тази държава няма да се оправим!

врати за апартаменти каза...

Аз не мисля, че скоро ще се оправим. Докато не се промени системата и олигархията да не управлява държавата няма как да стане!

пощенски кутии каза...

Лошото е че тази опреация удари в джоба, обикновенния човек, и до някъде бизнеса свързан с тази банка. а държавата не прави нищо по въпроса :( Колко жалко

Анонимен каза...

Радане, говори се че същите схеми, като на индиго, се разиграват при частните пенсионни фондове!

Хайде влоговете били гарантирани, ами втора пенсия гарантирана ли е? Или ще бъркаме по кофите? Кога голяма международна фирма ще направи ОДИТ на частните пенсионни фондове?

Анонимен каза...

Targo банка е банка, която предоставя професионална лична услуга заем, като всеки ден Aussie бързо решение, за да си спешни нужди, те могат да включват автомобил Rego, плащане на сметка или дори отиват на екскурзия почивка. Като една от най-бързо обслужване дружеството финансово кредитиране, Targo Bank е определено си номер едно избор, когато имате нужда от спешно пари. За да се прилага просто се свържете с нас сега на: (targobank3@yahoo.com)

Unknown каза...

Заем оферта бърз и сериозен

Здравейте

Бърза реакция: emmaerick20@outlook.fr
Здравейте, аз съм специфично предложение кредити в международен план. С капитал
който ще бъде използван за предоставяне на заеми между краткосрочен и дългосрочен план, специфични за всички сериозни хора са в реална нужда, лихвеният процент е 3% годишно.
Аз предоставя финансови кредити, жилищни кредити, инвестиционен кредит,
Авто кредит, личен заем. Аз съм на разположение да отговарят на моите клиенти в максимален срок от 3 дни от получаването на молбата Ви.
не сериозен човек се въздържа

Повече информация на тел: 06 44 67 80 99
Ема Erick

george каза...

Нуждаете се от спешен заем за изплащане на дълга си? Имате ли нужда от заем за започване на нов бизнес? Имате ли нужда от личен заем? Ние предлагаме всички видове кредити с лихвен процент от 2%. Свържете се с нас днес в имейл: (dakany.endre@gmail.com)

Спешна заем оферта.

MOTEC LOAN FIRM каза...

Поздравявам ви всички !!!!, получете кредита си сега.

аз съм тук отново .........

Имате ли нужда от заем? Интересувате ли се от получаване на заем за извършване на бизнес?
Или . Имате ли дълг да платите? изграждане на инфраструктура или повече
образование? Ние даваме заеми на всяка част на света. Нашият лихвен процент е
3%, с продължителност по договаряне, независимо от местоположението или кредитния статус.
За да получите заем днес Свържете се с нас сега по имейл в Адрес на компанията:
(Info.motecloanfirm@gmail.com)

(ИНФОРМАЦИЯ ЗА БОРОВЕ)
Пълно име: .........
Размер на заема .................
Държава: ........................
Вашият доход: ...................
продължителност на заема ..............
Личен телефонен номер: ............

Благодарим ви, докато очакваме да се занимаваме с вас.

Много поздрави
Мисис Бенсън

MOTEC LOAN FIRM каза...

Поздравявам ви всички !!!!, получете кредита си сега.

аз съм тук отново .........

Имате ли нужда от заем? Интересувате ли се от получаване на заем за извършване на бизнес?
Или . Имате ли дълг да платите? изграждане на инфраструктура или повече
образование? Ние даваме заеми на всяка част на света. Нашият лихвен процент е
3%, с продължителност по договаряне, независимо от местоположението или кредитния статус.
За да получите заем днес Свържете се с нас сега по имейл в Адрес на компанията:
(Info.motecloanfirm@gmail.com)

(ИНФОРМАЦИЯ ЗА БОРОВЕ)
Пълно име: .........
Размер на заема .................
Държава: ........................
Вашият доход: ...................
продължителност на заема ..............
Личен телефонен номер: ............

Благодарим ви, докато очакваме да се занимаваме с вас.

Много поздрави
Мисис Бенсън

Unknown каза...

Здравейте


Търсите ли спешен заем? Имам добра новина за вас! Ние предлагаме кредити, вариращи от $ 1000 до $ 50 милиона при 2% лихва на година.
Ние предлагаме кредити за бизнес развитие, лични заеми, автокредити и др.

Ние сме сертифицирани, надеждни, надеждни, ефективни, бързи и динамични.

  Ако се интересувате, свържете се с нас на адрес:

Имейл: easyloanfirm2020@gmail.com
WhatsApp: +14062845321


за разбирането
Дерек Дъглас
easyloanfirm2020@gmail.com

KAREN James каза...

Вие сте бизнес мъж или жена? Имате ли нужда от средства за стартиране на собствен бизнес? Имате ли нужда от заем, за да уредите дълга си или да изплатите сметките си или да започнете хубав бизнес? Имате ли нужда от средства за финансиране на вашия проект? Ние предлагаме гарантирани кредитни услуги на всяка сума и за всяка част на света за (физически лица, компании, брокери и юридически лица) при нашата супер лихва от 2%
за кандидатстване се свържете с нас чрез нашия имейл: (kimberlyfinancegroup@gmail.com) WhatsApp номер: +12174870925

KAREN James каза...

Вие сте бизнес мъж или жена? Имате ли нужда от средства за стартиране на собствен бизнес? Имате ли нужда от заем, за да уредите дълга си или да изплатите сметките си или да започнете хубав бизнес? Имате ли нужда от средства за финансиране на вашия проект? Ние предлагаме гарантирани кредитни услуги на всяка сума и за всяка част на света за (физически лица, компании, брокери и юридически лица) при нашата супер лихва от 2%
за кандидатстване се свържете с нас чрез нашия имейл: (kimberlyfinancegroup@gmail.com) WhatsApp номер: +12174870925

KAREN James каза...

Вие сте бизнес мъж или жена? Имате ли нужда от средства за стартиране на собствен бизнес? Имате ли нужда от заем, за да уредите дълга си или да изплатите сметките си или да започнете хубав бизнес? Имате ли нужда от средства за финансиране на вашия проект? Ние предлагаме гарантирани кредитни услуги на всяка сума и за всяка част на света за (физически лица, компании, брокери и юридически лица) при нашата супер лихва от 2%
за кандидатстване се свържете с нас чрез нашия имейл: (kimberlyfinancegroup@gmail.com) WhatsApp номер: +12174870925

KAREN James каза...

Вие сте бизнес мъж или жена? Имате ли нужда от средства за стартиране на собствен бизнес? Имате ли нужда от заем, за да уредите дълга си или да изплатите сметките си или да започнете хубав бизнес? Имате ли нужда от средства за финансиране на вашия проект? Ние предлагаме гарантирани кредитни услуги на всяка сума и за всяка част на света за (физически лица, компании, брокери и юридически лица) при нашата супер лихва от 2%
за кандидатстване се свържете с нас чрез нашия имейл: (kimberlyfinancegroup@gmail.com) WhatsApp номер: +12174870925

luckybenson каза...

Здравейте всички, тук идва достъпен заем, който завинаги ще промени живота ви и завещание как получих заем, за да променя смъртния си семеен живот. Казвам се г-жа Clancy Dexter. Живея ли във Флорида САЩ и днес ли съм щастлива жена? Мислех си, че всеки заемодател може да промени живота на Брок и семейството ми, ще изпратя всеки, който търси заем за тях. Те дадоха мен и моето семейно щастие. Отне ми заем от 250 000 долара, за да започна живота си отново като вдовица с три деца. Отидох в тази компания, която взе заем честен и богобоязлив интернет заем, който ми помогна да получа заем от 250 000 долара. , Долар, всъщност те се боят от хората, които работят с реномирана кредитна компания. Ако имате нужда от заем и сте 100% сигурни в изплащането, свържете се с тях и ги уведомете, че госпожа Кланси ги е предоставила на вас. Контакт по имейл: happyday99loanfirm@gmail.com

BENSONN каза...

Здравейте всички, Казвам се Бенсон, аз съм от Германия, град Щутгарт, тук съм, за да свидетелствам за това как получих заем от КРЕДИТНА ФИРМА GEORGE WILLIAMS, след като подадох два пъти пред различни кредитори, които твърдят, че са кредитополучател тук, това форум, мислех, че кредитирането им е реално и се прилага, но така и не ми дадоха заем, докато един мой приятел не ме запозна с кредитната компания GEORGE WILLIAMS, който обеща да ми помогне със заем по мое желание и наистина го направи, както обеща без всяка форма на забавяне, имах съмнения, но никога не се възползвах от вярата. Никога не съм мислил, че все още има надеждни кредитополучатели, докато не срещнах ДЖОРДЖ УИЛЯМС, който наистина ми помогна с кредит и промени живота ми към по-добро. Знам, че все още има много добри кредитори, но бих ви посъветвал да опитате кредитната компания GEORGE WILLIAMS, нейната грижа и разбиране. не знаете дали имате нужда от спешен заем или искате финансиране за вашите проекти, така че не се колебайте да се свържете с г-н GEORGE WILLIAMS,  Кредитна компания, неговият имейл адрес е ?(georgewilliamsloanfirm333@gmail.com)

Max Bent каза...

Имате ли нужда от спешен заем, за да изчистите дълговете си, или имате нужда от заем за собствен капитал, за да подобрите бизнеса си? Били ли сте отхвърлени от банки и други финансови агенции? Имате ли нужда от консолидация на заем или ипотека? Не търсете повече, тъй като ние сме тук, за да превърнем всички ваши финансови проблеми в миналото. Свържете се с нас по имейл:

oceanfmortgages@gmail.com
oceanfmortgages@gmail.com

Това е Ocean Finance Mortgages. Предлагаме заеми на заинтересованите с разумен лихвен процент от 2%. Диапазонът варира от 2 000 евро до максимум 100 000 000,00 евро.

Loan Offer. каза...

Имате ли нужда от кредит? лични заеми? бизнес заеми? ипотеки? земеделско и проектно финансиране? даваме всякакви заеми с 2% лихва! Имейл за връзка; (dakany.endre@gmail.com)

Спешна оферта за заем.

Loan Offer. каза...

Търсите спешен заем? Или: За да рестартирате финансовите си дейности? Реновирате интериора на вашия апартамент, вашия дом, вашата сграда? Наемам ? Купуваш ли си кола за сватбата? Задайте дълг? Да осъществиш проект? Или по други причини, ако имате нужда от заем, моля свържете се с нас на имейл: dakany.endre@gmail.com

Loan Offer. каза...

Имате ли нужда от заем? лични заеми? бизнес заеми? ипотечни заеми? земеделско и проектно финансиране? даваме всички видове заеми при 2% лихва! Имейл за връзка; (richardcosmos5@gmail.com)

Оферта за заем.

Loan Offer. каза...

Имате ли нужда от кредит? лични заеми? бизнес заеми? коледен заем? ипотеки? селскостопанско и проектно финансиране? даваме всички видове заеми с 2% лихва! Имейл за връзка; (richardcosmos5@gmail.com)

Спешно предложение за заем.