понеделник, 17 май 2010 г.

Реформи за заетост

Днес представихме антикризисния пакет мерки на ДСБ в трудовата политика.

(Пълен текст на мерките и пресконференция по темата)

По този нaчин се опитахме да направим нещо трудно и важно – да върнем темата за малкия бизнес в дневния ред на обществото, отвъд шаблоните и популизма.

Какво всъщност предложихме?

1) На първо място - намаляване до разумни граници на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Днес много от самонаетите плащат осигуровки върху доход, по-висок от реално получения. По този начин облагането става непосилно за тях и ги изхвърля в сивата икономика. Това се отнася най-вече за започващите нов бизнес или стартиращите в нова свободна професия.

2) Именно затова второто ни предложение е премахване на минималните осигурителни прагове/минимален осигурителен доход през първите шест месеца от дейността на малките и средни предприятия. Така смелите и инициативните ще имат глътка въздух да започнат бизнеса и преценят шансовете си, без да натрупат огромни задължения към НАП.

3) Предлагаме и въвеждане на понятието „семеен бзинес“ в закона и съответно – възможност за семейна здравна и социална осигуровка в семейните предприятия. По този начин вместо един член на семейството да се осигурява (често на нереално висок доход), а другите да работят на черно в семейния хотел например, ще могат да се осигуряват заедно на разумни нива, отговорящи на общия им семеен доход.

3) Друго предложение е съобразяване на нивата на патентния данък с намалената покупателна способност (и съответно – ниски обороти) по време на криза.

От голямо значение най-вече за малкия бизнес са и предложенията ни в сферата на трудовото право, като уреждане на гъвкавото работно време и почасово заплащане, съответстващо на реалния работен процес.

Едно от най-важните ни предложения е ускореното приемане на наредбата за директните продажби в земеделието. Тя ще даде най-накрая възможност на семейните производители и малки семейни ферми да продават на свободния пазар, вместо да стават жертва на прекупвачи.

Още по-важно е, че по този начин им се дава възможност да имат собствена клиентела, да утвърждават и налагат продукта си, да поддържат трайно високо качество, чрез което да се преборят с конкуренцията на големите търговски вериги, които винаги ще продават по-евтино. Директните продажби на земделски стоки ще върнат и смисъла от малки магазини, в които тези стоки да се продават на постоянна клиентела, при постоянно качество и гаранция за здравословен производствен процес.

Тези мерки частично дават отговор и на големи въпроси на времето, в което живеем – за безопасността и качеството на храните, за съдбата на малкия квартален магазин, за бъдещето на занаятите и качественото домашно производство. Те дават отговор и за жизнената среда на ежедневието ни – приветливи квартали, доверие и сърдечни отношения между производител, търговец и клиент.
.

3 коментара:

Анонимен каза...

Харесва ми.
Какъв е шансът обаче, всички мерки да бъдат приети и кога горе долу ще разберем?

Любомир Попов каза...

Колкото и да са разумни (преди малко гледах ТВ7), това няма да се приеме никога от управляващите нещастници.

albert venn dicey каза...

"Едно от най-важните ни предложения е ускореното приемане на наредбата за директните продажби в земеделието. Тя ще даде най-накрая възможност на семейните производители и малки семейни ферми да продават на свободния пазар, вместо да стават жертва на прекупвачи."

Като оставим настрана якобинското разбиране за ролята на прекупвачите, в момента директните продажби от малко фермери и пр. не са ли законни?