вторник, 12 февруари 2008 г.

Търговски регистър - месец след началото

... нещата са по-трагични дори от нашите очаквания.

Мартин Димитров - депутат от ОДС, който вложи много и добросъвестни усилия - отчита в блога си някои от провалите на отрочето:

Хиляди граждани чакат на едва петнайсетина гишета, online системата е пълен (и пореден) гаф. Излишно е да коментираме излагането на показ на пълни лични данни на всички търговци - снимки, подпис, адрес, лична карта, ЕГН ... Всички тези проблеми бяха коментирани в мрежата и в електронните издания.
(Информация от "Дневник" и "Медияпул")

Но това са бели кахъри. Кратката ни професионална практика (неслучайно изчаках месец и нещо, преди да коментирам) показа десетки твърде сериозни недостатъци пред досегашната система и нито едно предимство. Всички тези недостатъци са плод на некадърна администрация и недомислие, а не са принципни проблеми на новата система (която по условие е по-разумна):

1. Предвидено е служителите да преглеждат изцяло документацията, докато заявителят стои диван-чипраз поне половин час. Тези служители са деловодители и естествено се запъват за запетайката, без да познават същността на материята. Те бавят гражданите без да са в състояние да решат въпроса, т.е. изчакването на мудните им действия е напълно излишно.

2. Въведено е абсурдно изискване за лично присъствие на заявителя (търговеца) или нотариална заверка на ВСИЧКИ заявления до АВп. И по стария ред беше необходимо нот. заверено съгласие, което гарантира самоличността на заявителя. Сегашната система прави ужасно трудна регистрацията на дружество с управител - чужденец.

3. Въведени са отвратителни формати на стандартизирани заявления до АВп (това е сякаш единствената принципна разлика, хаха), които са очевидно подготвени от човек, който през живота си фирма не е регистрирал. Някои документи (например дружествен договор на ООД) се подават с по две различни заявления, т.е. заявителят се зарива в излишна бумащина.

4. Предвидена е възможността служителят зад гишето (т.е. обикновен деловодител) да "връща" заявителя, по същество това означава лице без каквито и да било познания да се произнася с отказ по искането за регистрация. Старата система предвиждаше оставяне "без движение" на преписката до представяне на нови документи, респ. поправка на някои от съществуващите.

5. В случай на отказ платените такси не се връщат, нито могат да се използват отново от заявителя, т.е. той губи парите без да получи публичната услуга.

Появиха се и първите тежки недомислия в закона, които не са просто неудобдство, а сериозен проблем. Ето два примера:

1. „За да бъде вписано в търговския регистър обстоятелството относно наложения запор върху дружествените дялове на длъжника в търговския регистър, следва търговското дружество да бъде пререгистрирано, т.е. да бъде вписано в новия търговски регистър.”

„ЧСИ (частен съдебен изпълнител - б.м. Радан) следва да поиска пререгистрация по реда на §4, ал.2 от ПЗР на ЗТР, във вр. с §2а от ПЗР на ЗТР.”


Преведено на прост език горното означава, че не можете да запорирате дялове на длъжник във фирма, ако той не се е пререгистрирал в Търговския регистър. Кредиторът губи от ... мързела на длъжника си.


2. Според чл. 146 от Търговския закон, приетият финансов отчет на търговците се представя в Търговския регистър. Срокът по Закона за счетоводствтото е 30 Юни. Същвременно срокът за пререгистрация на фирмите в ТР е 3-годишен.

Преведено на прост език горното означава, че ако не се пререгистрираш до 30.06.2008г., няма къде да представиш финансовите си отчети - в съда нямат основание да ги приемат, в търговския регистър няма да ги приемат до пререгистрацията. De facto срокът за пререгистрация става 6 месечен, защото глобата за непредставяне на отчетите е минимум 500 лв.

До момента приложението на новия търговски регистър се характеризира с всичко две думи - ПЪЛЕН ПРОВАЛ.

Няма коментари: